Bio-Fresh™: de kwaliteit wordt niet beter maar wel het uitstalleven

Datum: april, 2012 bron: Fruitteelt

Gaston Derwael (Bel’Export): “Hét middel om de perenhandel te redden” BORGLOON – “Er vertrekt vandaag een ontzettend groot aandeel van onze peren richting Rusland. Maar we moeten diversifiëren in de handel en dat is niet steeds mogelijk. We moeten op termijn die peren ook kunnen ver-kopen op verre markten. De consumenten worden bovendien steeds kritischer en meer veeleisend en ook de handel is er niet mee gebaat wanneer er, van een container met 24 paletten peren, nog nauwelijks 10 goede overblijven na transport.” Gaston Derwael is niet optimistisch voor wat onze perenteelt en -handel betreft.

Acht jaar geleden kwam ik in contact met BioFreshTM. We hebben toen de productie en toepassingsmogelijkhe-den ervan bekeken. Na een lange peri-ode van onderzoek hoe we enerzijds het product nog konden verbeteren en anderzijds een meer adequaat gebruik ervan toepassen, zijn we ondertussen overtuigd dat de mogelijkheden van Bio-Freshrm groter zijn dan de muren van dit bedrijf”, zegt Gaston Derwael van Bel’Export. Het systeem is eenvou-dig: er wordt een flinterdunne film, een coating, rondom de peer aangebracht waardoor het verlies aan vocht en sui-kers gestopt wordt en de vergeling van de vrucht wordt tegengehouden. Met andere woorden, eenmaal uit de ULO is een behandelde peer een veel langer uitstalleven beschoren. Product voor de sorteerder-inpakker Bio-Freshrm is geen product voor de fruitteler maar moet toegepast worden door de sorteerbedrijven. “We kregen voor dit dossier de steun van de Vlaamse overheid. Die ging mee in de gedach-tegang dat Bio-Freshrm wel degelijk Vlaamse steun verdiende in het kader van de innovatiepolitiek. Deze Vlaamse steun was erg belangrijk voor het pro-ject en we zijn de Vlaamse overheid dan ook dankbaar”, aldus Gaston Derwael. Verder kreeg het project ook de steun van het VCTB waar Ann Schenk en Pieter Verboven onderzoek deden naar de behandelde peren en de vergelijking maakten met niet-behandelde peren. Over de resultaten van dit onderzoek brengt Ann Schenk een aparte bij-drage in Fruitteelt-nieuws. “Ons bedrijf bestaat 90 jaar, al drie generaties zijn we bezig in de fruit teelt en we willen deze traditie nog lang verder zetten. Maar om de fruitteeltsector mee over de lopende moeilijkheden te helpen, reiken we de hand uit naar iedereen die mee wil”, aldus Gaston Derwael. Het procédé ln principe is de toepassing van BioFresh” mogelijk bij elke sorteermachine. Men kan de coatingmachine op de aanvoerliin plaatsen waar de peren met het product overspoeld worden, na het droogproces bij natte sortering. De sorteermachine wordt dan met 5 meter verlengd. Er bestaat ook een kleinere versie die men tussen of achter de afraapbanden kan plaatsen omdat de verlenging van de aanvoerlijn niet steeds technisch of infrastructureel mogelijk is. Men kan dan ook selectief behandelen, bijvoorbeeld enkel de peren tussen maat 60 en 80 omdat die in het uitstalleven terecht komen. Beide machines zijn leverbaar door de firma’s Stas in België en Burg in Nederland. Na behandeling worden de peren gedroogd en blijft er een coating achter op de vruchten die onzichtbaar, geurloos en smaakloos is. Het product Bio-Freshm wordt geproduceerd door De Leye Agrotrade BV en wat heel belangrijk is in het verhaal van de residu’s‚ het is een biologische afbreekbare coating op basis van sucrose ester (E473 en E466), goedgekeurd door de EU onder 95{2/ EG. Het is een revolutionair product, maar wonderen mogen we er niet van verwachten”, waarschuwt Gaston Derwael nog. “Een slechte peer, te geel en te rijp, zal er na behandeling nog steeds hetzelfde uit zien: te geel en te rijp dus. En het uitstalleven zal dan ook navenant zijn. Peren van goede kwaliteit langer deze goede kwaliteiten laten bewaren, dat is het doel van Bio-Fresh””‘. Ik ben vaak ontgoocheld over de kwaliteit van de peren die ik in de winkelrekken zie liggen. En dan vraag ik me met pijn in het hart af of onze fruittelers daar verdorie zo hard voor gewerkt hebben. En ik begrijp ook de spaarzame huisvrouw die geen zes peren meer koopt omdat ze weet dan ze er twee van moet weg smijten na enkele dagen.” “Zijn we dan verwonderd dat de perenverkoop van november tot nu daaldemet 10 procent? Het probleem is en blijft de kwaliteit. En daar werken we aan: na de behandeling met Bio-Fresh zal een peer er beter uitzien, beter smaken en ruiken en die goede kwaliteiten nog langer behouden”, besluit Gaston Derwael van Bel’Export in Borgloon.

Interested in how Bio Fresh can work for your business? Send a Message