Bio-Fresh™ verbetert uitstalleven

Datum: februari, 2011 bron: Groenten en fruit

Biofresh is een prima coating om het uitstalleven van Conference te verbeteren, zo bleek tijdens de klantendag van Fruit Consult. Mits de coating de vruchten volledig bedekt, komt het de hardheid, de smaak en de algemene indruk van de peren ten goede.

Daardoor vindt in het winkelschap ook minder kwaliteitsderving plaats van het product Het uitstalleven wordt echter niet veel langer.Vooral dit seizoen komt de coating goed tot zijn recht. Vooral door de koude start van het afgelopen groeiseizoen is het uitstalleven van Conference niet zo sterk als vorig jaar. Uit veel monsters van Foo en Biobased Research van WUR, voorheen AFSG, blijkt dat het percentage rot direct uit de cel wat hoger maar het algemene kwaliteitsbeeld nog meevalt. Iets gecompliceerder de praktische toepassing van Biofresh is niet moeilijk, maar vergt de nodige ervaring om het goed in de vingers te krijgen. De sorteerlijn wordt aan de voorkant verlengd. waar de vruchten met Biofresh worden gedoucht en vervolgens gedroogd. Diverse leveranciers in Nederland en België kunnen deze apparatuur leveren. Desondanks is het oplossen, doseren en toedienen van de coating iets gecompliceerder dan het simpel toepassen van een gebruiksaanwijzing. In tegenstelling tot bijvoorbeeld SmartFresh wordt dit middel toegepast na bewaring en voor het sorteren. Daardoor is het selectief en naar wens van de afnemer in te zetten. De werkzame stoffen bestaan uit suiker en cellulose en staan geregistreerd onder de nummers E476 en E466. De toelating is daannee geregeld, maar brengt ook een nadeel met zich mee. Niet iedere klant wil Conference in verband brengen met toegevoegde E-nummers, hoe onschadelijk ze ook zijn.

Interested in how Bio Fresh can work for your business? Send a Message